Spravujeme Vaše bývanie

Správcovská firma, s. r. o.

Správcovská firma - pohotovostná služba


Správcovská firma zabezpečuje pohotovostné služby počas víkendov od piatka 12,00 hod. do pondelka 07,00 hod., počas sviatkov a dní pracovného pokoja. Pohotovostné zásahy slúžia na odstránenie havarijných situácii. Oprava počas pohotovostnej služby spočíva v zamedzení vzniku ďalších škôd a prípadné dokončenie opravy sa vykoná spravidla počas najbližšieho pracovného dňa, a to po dohode s predsedom spoločenstva alebo zástupcom vlastníkov bytov. Závady sa nahlasujú podľa charakteru poruchy na nasledovných telefónnych číslach:

Voda-kúrenie:   0905 215 732

Elektrika:      0903 243 856

Plyn:         0907 353 605


Poruchy na hlavných prívodoch ohlasujte:

Elektrárne:       0800/ 123 332

Plynárne:       0850/ 111 727

Vodárne:      053/ 446 17 35


V prípade poruchy dodávky ÚK a TÚV volajte:

Emkobel, a. s. - tepelné hospodárstvo mesta SNV

dispečing - tel. č.: 0917 949 656
web: www.emkobel.sk