Spravujeme Vaše bývanie

Správcovská firma, s. r. o.

Správcovská firma - oznamy


SYNDRÓM CHORÝCH BUDOV

V súčasnosti je veľmi aktuálnou otázkou komplexná obnova bytových domov s dôrazom na ekonomickú výhodnosť rekonštrukcií, pričom opomíname starostlivosť o naše zdravie. Dnes sa viac ako kedykoľvek predtým stretávame s tzv. "syndrómom chorých budov", ktorý bezprostredne súvisí so znečisteným odvetrávacím systémom. 

Medzi najčastejšie príznaky syndrómu chorých budov patrí bolesť hlavy a nevoľnosť, respiračné problémy (dráždenie nosnej sliznice, upchatý nos, dráždivý kašeľ, ...), sucho a bolesť v hrdle, podráždenie očí, únava, kožné problémy a ďalšie obdobné zdravotné komplikácie. Najčastejšie sú tieto prejavy spôsobené chronickým pôsobením baktérii a patogénov zo znečistenej ventilácie a odvetrávacieho potrubia.

S cieľom eliminovať vyššie uvedené príznaky je nevyhnutné vykonať diagnostiku a následné čistenie vetracích šácht. 

Pre viac informácií navštívte Správcovskú firmu, s.r.o. alebo sa nás opýtajte na tel. č. 0905 316 623. Vo videu nižšie si môžete prezrieť celý proces čistenie vetracieho systému bytových domov. 


PROBLÉMOVÝ TYP VYKUROVACIEHO TELESA V BYTOVOM DOME

Na trhu sa objavujú dvojjadrové panelové vykurovacie telesá so systémom riadeného zatekania vykurovacieho média v telese, pri ktorých výrobcovia sľubujú úsporu nákladov na energie až do výšky 15 %.

Úspora sa pri tomto type vykurovacieho telesa dosahuje možnosťou manuálnej regulácie prúdenia média vo vykurovacom telese. Majiteľ bytu môže podľa potreby využívať buď oba panely vykurovacieho telesa alebo len jeden panel.

Od roku 2017 by mali byť vykurovacie telesá v jednotlivých bytoch opatrené zariadeniami na meranie spotreby tepla, najčastejšie pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov (ďalej len „PRVN“).Predmetné PRVN nie sú uspôsobené pre inštaláciu na dvojjadrové panelové vykurovacie telesá so systémom riadeného zatekania vykurovacieho média v telese. V závislosti od spôsobu montáže PRVN môžu byť namerané hodnoty buď vyššie alebo aj nižšie ako reálne spotrebované energie.

V súčasnosti sa na trhu nenachádzajú PRVN určené pre tento typ vykurovacích telies, a preto je ich použitie v bytových domoch nevhodné.

V zmysle uvedeného vyzývame predsedov spoločenstiev, aby zvýšili pozornosť a v prípade, ak majú vedomosť o výmene radiátorov v bytovom dome, aby poučili vlastníkov bytov a nesúhlasili s použitím dvojjadrového panelového vykurovacieho telesa so systémom riadeného zatekania vykurovacieho média v telese.

Viac informácii sa dozviete pri osobnom stretnutí alebo nám napíšte.