Spravujeme Vaše bývanie

Správcovská firma, s. r. o.

Kontakt


Správcovská firma, s.r.o.

Letná 41
052 01 Spišská Nová Ves

IČO:  31 667 244

IČ DPH:  SK2020503078

e-mail: spravcovska.firma@gmail.com

tel. č.: 053 / 442 50 03

Technický úsek:

Tatiana Repková, sekretariát          053 / 442 50 03 tatiana.repkova@sfsnv.sk

Bc. Tomáš Dorocák, prevádzkový technik 053 / 42 97 880 tomas.dorocak@sfsnv.sk    

Mgr. Peter Pavol, prevádzkový technik   053 / 42 97 881  peter.pavol@sfsnv.sk

JUDr. Jozef Pavol, PhD., právnik              053 / 42 97 882 jozef.pavol@sfsnv.sk

Mgr. Slavomír Pavol, fakturácia       053 / 42 97 883  slavomir.pavol@sfsnv.sk 


Ekonomický úsek:

Lenka Hozzová, pokladňa                           053 / 42 97 884 lenka.hozzova@sfsnv.sk

Dana Marčišovská, učtáreň nájomného   053 / 42 97 884 dana.marcisovska@sfsnv.sk

Jana Farkašovská, učtáreň nájomného      053 / 42 97 884 jana.farkasovska@sfsnv.sk

Ing. Marcela Smetanková, uč. nájomného     053 / 42 97 884 marcela.smetankova@sfsnv.sk

Alena Kostelníková, ekonomické oddelenie  053 / 42 97 885 alena.kostelnikova@sfsnv.sk

Juliana Mlynarčíková, riaditeľka ek. úseku    053 / 42 97 886 juliana.mlynarcikova@sfsnv.sk

Pohotovostné služby:

Správcovská firma zabezpečuje pohotovostné služby cez víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja

Voda-kúrenie:   0905 215 732

Elektrika:      0903 243 856

Plyn:         0907 353 605

Pre viac info o pohotovostných službách klikni tu.